BG | EN | RU | RO
 
 

Виртуална разходкаКонтакти

Русенска Корабостроителница Запад АД 

ул. Матей Стойков 5

Русе 7000

Тел: +359 82 883 701

Факс: +359 82 883 876
Не се чете.
Смени картинката.Директор Оперативно управление

COO@RousseShipyardWest.bg

Отдел Маркетинг 

Contracts@RousseShipyardWest.bg