BG | EN | RU | RO
 
 

Мисия

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ръководството на Русенска Корабостроителница Запад АД заедно със своите инженери, техници, служители, се ангажира да произвежда само качествена продукция, отговаряща на изискванията и очакванията на клиентите си, да извършва всички доставки в срок, с тенденция към намаляване броя на рекламациите и загубите от тях по време на гаранционния период на продукта.

 

Това се изпълнява чрез:

1.  Обвързване с отговорността за качество на всички нива от Изпълнителния директор, ресорните директори, ръководителите на поделения и изпълнителите.

 

2.  Ясно определени изисквания и взаимоотношения по отношение на качеството на всички нива и на всеки един служител в дружеството.

 

3.  Развитие в ръководния и изпълнителския персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията на договорите и демонстрирането им пред нашите клиенти.

 

4.  Стриктно изпълнениe на договорите с нашите клиенти и стремеж с тях да се изградят отношения на доверие, коректност и надеждност при обмена на информация.

 

5.  Анализиране на резултата от корабостроителната и кораборемонтната дейност чрез проследяване на готовата продукция по време на експолатация, а също така и чрез мнението на клиента за продукта/ услугата.

 

Във връзка с изпълнението на Политиката по качеството ежегодно се поставят краткосрочни цели.