BG | EN | RU | RO
 
 

Виртуална разходкаКорабостроене

виж галерията по-долу

Основната дейност на „Русенска Корабостроителница Запад” АД е ново строителство на речни и морски кораби.

 

Понастоящем корабостроителницата е една от най-големите компании в Европа за строителство на специализирани кораби, особено на танкери до 6000 тона дедвейт.

 

Напълно затвореният производствен цикъл в затворени производствени територии, осигурява условия за ново строителство независимо от обкръжаващите климатични условия.

 

Корабостроителницата е оборудвана с модерни дълготрайни активи като подводно-плазмена режеща машина, синхронно повдигателно-спусково съоръжение и нови машини за заваряване.

 

Корабостроителницата използва в производството си модерна автоматична и полуавтоматична заваряваща технология, която заедно с гореописаните възможности повишава значително качеството на продуктите.

 

Технологичните възможности на Корабостроителницата позволяват едновременно ново строителство на 10 кораба годишно в диапазона до 45 000 тона дедвейт.

 

За следващите години корабостроителницата се е ориентирала към строене на специализирани танкери като нефтовози, бункеровчици, химикаловози и асфалтовози, използвайки свои собствени проекти.

 

Проектът на завода R108 (за строителство на асфалтовози) и Т111 (за строителство на химикаловозни танкери IMO II и модификацията му на нефтовози и бункеровчици) е разработен през 2002- 2004г, на базата на които корабостроителницата построи два асфалтовоза и четири IMO II химикаловоза. Тъй като двата проекта са модерни и уникални по рода си, а също и понастоящем пазарното търсене за такива танкери нараства, корабостроителницата печели конкурентни пазарни предимства в сравнение с азиатските корабостроителници.

 

Всички описани проекти са високотехнологични с технически характеристики напълно съответстващи на наредбите на Класа. Реализирането на такива проекти изисква използването на оборудване с високо качество и от първокласни производители, което определя по-големия дял на материали и оборудване в себестойността на кораба.ПРОЕКТИ
1. Проект T111 - DIESEL DRIVEN 3400 ТДВ ПЕТРОЛЕН ТАНКЕР LR +100 A1 DOUBLE HULL, OIL TANKER ESP +LMC, UMS SCM- tailshaft monito...
виж повече
Стр. No 824 - м/к Frisian Ocean
Стр. No: 824 дедвейт:  8000 т Предаден: 14.Септ. 2011 Предаден на: Boomsma Shipping BV, Холандия...
виж повече
Стр. No 822 - M/К Donau
Стр. No: 822 Дедвейт: 8100 т Многофункционален сухотоварен кораб Предаден: 11 април 2011...
виж повече
Страница:  1 2 ...  7 8